top of page

אורי וישעי 6 - זכור ברית

רבני הישיבה

רבני הישיבה

לאן נעלמה האהבה? - הרב צבי הבר

בציווי על העקדה נצטווה אברהם לעקוד את בנו אשר אהב, אך בסופו של הניסיון הוא מתואר כבנו יחידו, כאשר ביטוי האהבה נעלם כליל. מדוע יצחק מפסיק להיות מתואר כבן האהוב? האם זה משום שבעקדה התברר שאברהם לא אוהב אותו חס ושלום או שמא ישנה סיבה אחרת?

שכר העקידה ומשמעותו לראש השנה - הרב יואב פלדמן

מה התחדש בשכר של אברהם לאחר העקידה מעבר למה שהובטח לו בעבר? מה מסמלת השבועה של ה' וכיצד היא קשורה ליום הדין בו אנו עוברים לפני ה' כבני מרון? במהלך השיעור נעמיק בשכרו של אברהם לאחר העקידה ונראה מה הוא מלמד אותנו לקראת ראש השנה.

משמעות הנסיון בעקידה - הרב אברהם וולפסון

מה מטרת הניסיון בעקידה? במהלך השיעור נראה מספר תשובות הניתנות במדרש, נסביר מה ההבדלים ביניהן, כיצד הן באות לידי ביטוי בדברי פרשני התורה ואיזה הסבר הוא המשמעותי מבחינתנו בכניסה ליום הדין

הקריאות בראש השנה כדרגות בעבודת ה' - הרב רן כלילי

מה הקשר שבין פרשיית גירוש ישמעאל הנקראת ביום הראשון של ראש השנה, לפרשיית עקידת יצחק הנקראת ביום השני, ומה ניתן ללמוד מכך לעבודת השם שלנו בימים הנוראים.

שפת אמת על עקידת יצחק - הרב אפי ולץ

מה עניינו של הניסיון ומה הקשר בינו לבין הניסים? מה מלמד אותנו ניסיון העקידה, כיצד הזכרתו בראש השנה משפיעה עלינו בבחירות שאנו עושים והאם ביכולתנו לחולל ניסים? במהלך השיעור ניגע בנקודות אלה כהכנה לראש השנה ולעמידה ביום הדין.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

אורי וישעי 6 - זכור ברית
bottom of page