top of page

למה באתם השותלים - מקומה של החקלאות בימינו

רבני הישיבה

רבני הישיבה

ערך עבודת האדמה - הרב שילת

"לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי אם על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" – מעבר לרווחה כלכלית, לעם ישראל יש גם קשר רוחני לארץ הבא לידי ביטוי בקשר לאדמה.
במחלוקתם המפורסמת של רשב"י ור' ישמעאל, על היחס בין לימוד תורה לעבודת האדמה, אפשר לראות שעבודת האדמה חיונית דווקא באדמת ארץ ישראל, ולא באדמת חוץ לארץ.
מתנצלים על כך שהשיעור לא מצולם. אנו מודים לרב שהקליט את השיעור בזמן שהותו בבידוד, נאחל לרב רפואה שלימה

הרוחניות בעבודת האדמה - הרב אברהם וולפסון

מטרת המצוות התלויות בארץ היא לקשור בין הקב"ה, ארץ ישראל ועם ישראל. קשר זה מהווה את ההבדל בין מצרים לארץ ישראל, בה יש לעבודת האדמה תלות בחסדי שמים, בירידת גשמים.
החיבור לאדמה אצל עם ישראל אינו רק בפן הכלכלי אלא יש בו גם רבדים רוחניים. דבר זה בא לידי ביטוי בשלושת הרגלים שסובבים סביב לוח השנה החקלאי, ובקורבנות המוקרבים בכל חג וחג.

אדמה וכלכלה - הרב ליפשיץ

בספר במדבר ודברים משתקפים שני ייעודיו של עם ישראל: האחד הוא לפרסם את שם ה' בעולם ולהביא להכרה באחדותו והשני הוא לקחת אחריות לגורלו ולהקים מדינה, צבא וכלכלה.
הכלכלה היא הכלי דרכו עם ישראל יכול לתפקד ולממש את ייעודו, ומקומה של החקלאות צריך להיבחן בשאלת התועלת הכלכלית שלה לעם ישראל.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

למה באתם השותלים - מקומה של החקלאות בימינו
bottom of page