top of page

מגילת רות

הרב אלחנן סמט

הרב אלחנן סמט

מבוא ופרק א - השיבה המאוחרת

השיעור עסק בשלושה נושאים - א. גבולות סיפור המגילה ויחידות המשנה שלו. ב. הצטרפות גויים וגויות לעמ"י בתקופת המקרא. ג. מוטיב השיבה המאוחרת בספרות העולמית והיחס אליו במגילת רות.

פרק א - איפה עושים דייט?

פרק ג - תכניתה של נעמי והפרתה

השיעור עסק בשליחתה של נעמי את רות לגורן ובירור מה בדיוק תכננה נעמי, כיצד תכננה דבר כה קשה ומדוע.

פרק ד - על הגאולה

השיעור עסק במושג הגאולה המקראי באופן כללי ובמשמעותו בפרקנו בפרט: הקמת שם המת על נחלתו.

מדוע נכנסה מגילת רות לתנ"ך

הרב חתם את סדרת השיעורים במגילת רות בהסבר מעשה קניית השדה ובייחודיות של מגילת רות, אשר בעקבות יחודיות זו היא נכנסה לתנ"ך.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מגילת רות
bottom of page