top of page

מועדים - הרב רבינוביץ

הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל

הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל

יז בתמוז - שבירת הלוחות ולקיחת אחריות

מדוע משה שבר את הלוחות? כיצד יכול היה להכריע בדבר כזה מדעתו? שאלה זו מתחדדת לאור שאלת התוספות על כך שהדרשה שמשה דרש לעצמו כדי להכריע בעניין איננה מוכרחת. במהלך השיעור נברר נקודה זו ונעמוד על גדולתו של המנהיג שמסוגל לקבל הכרעות קשות גם במקום של ספק.

מחיית עמלק

האם שייכת מצוות מחיית עמלק בזמן הזה? האם אויב בימינו נכלל בגדרי מצוות מחיית עמלק? במהלך השיעור נעסוק בשאלות אלה ונעיין בשיטת הרמב"ם בספר המצוות, שכיום אין מצוות מחיית עמלק כלל.

מחלוקות - שורש החורבן

הרב הסביר את הסיפור תנורו של עכנאי ולימד מתוך הסיפור שמחלוקות צריכות להיפתר ע"י הגיון שכלי אנושי ולא ע"י ניסים. כאשר יש מחלוקות ולא פותרים אותן - זהו השורש של החורבן.
השיחה נמסרה בעשרה בטבת התש"ע

איסורי ימי בין המיצרים

ביאור איסורי ימי בין המיצרים - שמיעת מוזיקה, כיבוס ורחיצה, זמן חלות האיסורים ופרטיהם.
(השיעור ניתן בשנת התשס"ט)

"בנים אתם לה' " כבסיס לתשובה

על מנת לחזור בתשובה כראוי, צריך לאמץ הרגשה חווייתית שאנו בנים למקום, הרוצים לרצות את הקב"ה כבנים השואפים לשמח את אביהם

התשובה כתהליך אישי

האם תהליך התשובה זהה ומשותף לכל האנשים או שמא מדובר בתהליך ייחודי שכל אדם עובר? במהלך השיעור נעסוק בשאלה זו ונברר את ייחודיותה של התשובה של כל אדם.

שו"ת בענייני חג הסוכות

לאורו - שו"ת חנוכה

שו''ת פסח עם רה''י הרב נחום אליעזר רבינוביץ

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מועדים - הרב רבינוביץ
bottom of page