top of page

מסביב לפרשה לפסח

שבת חוה"מ פסח: הלל בימי חול המועד

מדוע אומרים חצי הלל בימי חול המועד של פסח, בשונה מימי חול המועד של סוכות? מה דינו של אדם שפספס הלל שלם ביום הראשון - האם יש לו תשלומים? והאם ההלל החסר שבימי חול המועד זהה להלל שבראש חודש או שמא הם נבדלים בדבר מה? וגם מנהג יפה בעניין ההלל שבחול המועד. במהלך השיעור נברר את יסודות אמירת ההלל שבחול המועד ונעמוד על השאלות השונות שעולות בעניינו.

צו - שבת הגדול: מצוות הסבה

באילו חלקים של ליל הסדר חייבים להסב ומדוע? מה יעשה אדם ששכח להסב? האם נשים חייבות בהסבה? ומה בנוגע לתלמיד בפני רבו? במהלך השיעור נברר את יסודות דין הסבה כהכנה לחג הפסח.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מסביב לפרשה לפסח
bottom of page