top of page

פלייליסט פורים - מגילת אסתר

מגילת אסתר חלק א - דילמות מוסריות בהערכת אישים ומעשים בסיפור המקראי

הרב עסק בחלקה הראשון של המגילה והציג את הבעיות המוסריות שבה וכן עסק בבעית קביעת זמנה של המגילה.

מגילת אסתר חלק ב - דילמות מוסריות בהערכת אישים ומעשים בסיפור המקראי

הרב המשיך את השיעור הקודם וניתח מה עולה מהעמדת סיפור המגילה לאחר הקמת ביהמ"ק ואיך זה פותר את הקשיים שהעלנו ומסביר יפה מה מטרת המגילה ומה הסיפור שעומד במרכזה.

מגילת אסתר חלק ג - דילמות מוסריות בהערכת אישים ומעשים בסיפור המקראי

הרב סיפר שהמגילה שימשה ככלי ניגוח כלפי העם היהודי ועדות לרצחנותו, במיוחד תאור ההרג שביצעו היהודים באויביהם. הרב סקר שוב את תאור המגילה והסביר מדוע אין היהודים הסתפקו בביטול גזרת המן, מה היה אופיו של ההרג ומדוע בקשה אסתר לתלות את בני המן ויום נוסף להנקם בשושן.

התגלות הקב"ה במגילת אסתר - הרב חנן פורת זצ"ל

הרב מדבר על משמעות תענית אסתר וכן על כך שבמגילת אסתר אין מקריות בהשתלשלות הדברים ובמקרים שלכאורה נראים לא חשובים, הכל מורכב מרצף שיצר הקב"ה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פלייליסט פורים - מגילת אסתר
bottom of page