top of page

פלייליסט פורים - מחשבה

רבני הישיבה

רבני הישיבה

מידות במגילת אסתר - הרב חיים סבתו

הסתכלות על הדמויות המרכזיות במגילת אסתר ועל מידותיהם.

פור הוא הגורל - הרב דוד סבתו

החג נקרא "פורים" על שם הפור, אולם משמע מכך שיש יותר מפור אחד? השוואה בין פורים ליום הכיפורים, בשניהם הפילו גורלות, ההבדל שבמטרת הפלת הפורים הללו (בפורים - להשמיד את ישראל, ביו"כ - להציל את ישראל). היכולת לשנות את הגורל, בשונה ממה שחשב המן. היו שני גורלות - הגורל של המן, והגורל האמיתי - הגורל של ישראל.

על אלכוהול ושכרות - הרב אלישע אבינר

הרב עסק בכך שאדם השותה אינו אותו אדם, השתייה מסירה ממנו עכבותיו ואת הבעיתיות בכך.

משנכנס אדר מרבין בשמחה - הרב יצחק שילת

הרב דיבר על שמחה בשני מישורים: בין אדם למקום, שמחה בתורה, שמחה של מצווה, ובין אדם לחבירו, לקבל את כל האדם בשמחה, להיות פתוח וע"י כך זוכים להיות ישרים, והישרים זוכים לשמחה.

שמחה ויין - הרב אלישע אבינר

שמחת היין של פורים שונה משמחת היין הנהוגה ברוב השנה באירועים, ומטרתה שונה. מדוע שותים בפורים וכיצד מוציאים סודות חיוביים באמצעות השתיה ולא חלילה סודות שליליים? הרב העלה גישות שונות והמלצות שונות לעניין, וקרא לשתייה של קדושה ולא להיפך.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פלייליסט פורים - מחשבה
bottom of page