top of page

צא ולמד2

2. מהו חמץ - השהייה והתפחה

התורה אוסרת חמץ ואינה מגדירה מהו חימוץ. בגמרא שני מסלולים להגדרת חימוץ. אחד על פי שינויים פיזיים בעיסה והשני על פי משך הזמן שהעיסה שוהה. בשיעור נבחן את שני המסלולים ואת משמעותם.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד2
bottom of page