top of page

צא ולמד6

6. מהו חמץ - חמץ שאינו ראוי לאכילה

בשיעור זה נעסוק בהגדרת חמץ שאינו ראוי לאכילה ובדינו, האם מותר לאוכלו, האם מותר ליהנות ממנו, והאם מותר להשהותו בפסח.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד6
bottom of page