top of page

שפת אמת למועדים

הרב אפי ולץ

הרב אפי ולץ

שמחת תורה - מעלתה של תורה

היחס שבין חג שמיני עצרת ובין חג הסוכות נדון רבות בדברי חז"ל. נראה בדברי השפת אמת את עניין תיקון האומות וכיצד מעלת התורה מצד אחד קשורה לכך ומנגד ייחודית לעם ישראל.

סוכות - ארעי שהוא קבע

במסכת סוכה יש מחלוקת מפורסמת האם סוכה היא בית ארעי או קבע. נראה את התייחסותו של השפת אמת ונראה את ההדגשה המיוחדת של משמעות החג. נראה כיצד חג הסוכות נכנס לרצף של חגי תשרי ואת המהלך שמושלם בתאריך זה.

יום כיפור - חיבור, אחדות, ועבודת היום

יום הכיפורים הוא יום שבו בני האדם עולים למעלת המלאכים. נראה את דברי השפת אמת בנוגע להתעלות זו, וכיצד היא מתעצמת מתוך החיבור אל העולם הזה. ניקח את המהלך הזה עוד שלב ונראה את נקודת האחדות בתוך עם ישראל שמתוכה אנו מסוגלים להתעלות.

ראש השנה - שלושה נתיבים בעבודת ראש השנה

לראש השנה רבדים שונים. נראה את דברי השפת אמת ואת הנתיבים שהאדם יכול לקחת ובאמצעותם להתחבר אל השורש. נראה את התייחסותו המיוחדת אל השופר ואל תפקידו ומהותו של ראש השנה.

תשעה באב - מסע ארוך של תיקון

כיצד מקרבים את הגאולה? האם אפשר לדרוש גאולה היום? ומה הוא החטא שעלינו לתקן כדי לקרב את הגאולה? בשיעור נראה כי הבאת הגאולה הוא תהליך ארוך ומתמשך, לא "גונבים" גאולה, אלא בצעד אחר צעד מתקנים עוד משהו קטן עד לתיקון השלם במהרה בימינו.

שבועות - חיי עולם נטע בתוכנו

הגמרא במסכת שבת מביאה אגדתא בה תמהים המלאכים מדוע להוריד את התורה לארץ. על רקע המדרש נראה את תורות השפת אמת לשבועות, כאשר בחלקן הוא עומד על הבחירה לקרוא את מגילת רות בשבועות. נראה את הרעיון המרכזי השוזר את התורות, לפיו הקב"ה נתן לנו תורת אמת הצומחת מקרבנו ושלפי דברים אלו התורה ממשיכה להיכתב ע''י עם ישראל במעשיהם.

יום העצמאות - לפעול עם א-ל

יחסו של השפת אמת לציונות נתונה למחלוקת, אך יחד עם זאת באופן מפתיע ניתן למצוא נימה כמעט נבואית ליום העצמאות בהגותו למרות שלא הכיר אותו. נראה את דברי השפת אמת שחנוכה ופורים כנגד סוכות ושבועות, ועל כך שאנו מצפים לחג דרבנן כנגד חג החירות. הרב יסביר שמהות התורה שבע"פ היא הנכחת השפע האלוקי שיורד לעולם, ומהי הפעילות הדרושה מאיתנו לפעול עם האל.

פסח - משכני אחריך נרוצה

חווית "משכני אחריך נרוצה" היא דבר מאוד בולט ביציאת מצרים. השפת אמת מתאר שקבלת עול מלכות שמים, היא דבר שצריך לזנק עליו, וביציאת מצרים היא באה לידי ביטוי דרך מעשיהם של בני ישראל. באופן זה פסח נתפש על ידי השפת אמת בתורותיו לחג. בשיעור יוסבר עיקרון זה בחוט הנשזר מיציאת מצרים עד חיינו אנו.

פורים - אורה זו תורה שבע"פ

נעמוד על מקומו של פורים בחיבור שבין בית ראשון לבית שני ובעצם בחיבור שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. נראה את דבריו של השפת אמת והסברו על התפנית במגילה והקשר שבינה לבין מצוות הפורים ומצוות באופן כללי.

ט"ו בשבט - חשיבות הצומח

על אף שבתקופתו לא היה עיסוק נרחב בט"ו בשבט, השפת אמת ייחס חשיבות רבה לעבודת הארץ. בשיעור נעסוק בתפיסתו של השפת אמת את עולם הצומח ונראה את העניין השורשי המקשר בין העולם הרוחני ובין עולם הצומח. נראה את הקשר בין עולם הצומח לחידוש התורה בדבריו ועל החשיבות שבקשר אל האדמה והשורשים.

חנוכה ב - הנס שבטבע

בשיעור זה נראה את הסברו של השפת אמת אל נס פח השמן. נראה את הסברו למהותו של הנס, ואת הקשר העמוק שלו אל כל החג. ננסה להבין את הנקודה הפנימית של הנס, על פי הבנתו של השפת אמת.

חנוכה א - הרגיל בנר

בשיעור נתעסק בדבריו של השפת אמת על המהות של חג החנוכה שהלך גם הוא בדרכי גדולי החסידות שלפניו ועסק בו רבות. נראה את הסברו של השפת אמת למהות של חג זה, שבניגוד לחגי התורה אינו חל על גאולה שלמה - שאפילו בתוך החושך אפשר למצוא אור. נביא את פרושו של השפת אמת למהות המאבק עם יוון ואת נקודת ההתחדשות שבכל יום ויום, אותה הוא מדגיש.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

שפת אמת למועדים
bottom of page