top of page
bd_passover.jpg
logo (1).png

פסח התשפ״ד

סבתו.jpg

חג האמונה

הרב חיים סבתו

אבינר.jpg

הגנות והשבח

הרב אלישע אבינר

שילת.jpg

גאולה גשמית ורוחנית

הרב יצחק שילת

וולפסון.jpg

משמעות המרור

הרב אברהם וולפסון

שיעורים לכבוד פסח

bd_passover.png

 צא ולמד

הרב אלי ליפשיץ

צא ולמד 24.jpg

מסביב לפרשה - 3 פרקים

הרב יואב פלדמן

מסביב לפרשה.jpeg

תקראו אותם - פסח

רבנים שונים

תקראו אותם פסח.webp

שפת אמת למועדים

הרב אפי ולץ

1.jpg

חמץ ומצה ע"פ הרמח"ל

הרב רן כלילי

ילמד ענוים פסח.jpg

עשר דק' של עיון - 2 פרקים

הרב ישי אנגלמן

עיון לילדים פסח.jpeg

סדרות שיעורים

שיעורים על המגילה - 7 פרקים

מגילת שיר השירים

הרב דוד סבתו

סידרת שיעורים על ההגדה - 8 פרקים

הרב ליפשיץ

עשרות שיעורים בנושאים שונים

רבני הישיבה

bottom of page