top of page
bd_passover.jpg

פסח התשפ״ג

סבתו.jpg

מעבדות לחירות

הרב חיים סבתו

אבינר.jpg

הרב אלישע אבינר

עמיר לוי.jpeg

איך מטמיעים מסורת?

הרב עמיר לוי

וולפסון.jpg

עשר המכות - למי?

הרב אברהם וולפסון

passover_והגדת לבנך_2023201.png

שיעורים חדשים לכבוד פסח

bd_passover.png

מסביב לפרשה - 2 פרקים

הרב יואב פלדמן

מסביב לפרשה.jpeg
800x800פלדמן(.png

שפת אמת למועדים

הרב אפי ולץ

1.jpg
ולץ.jpg

עשר דק' של עיון - 2 פרקים

הרב ישי אנגלמן

עיון לילדים פסח.jpeg
אנגלמן.jpg

סדרות שיעורים

שיעורים על המגילה - 7 פרקים

מגילת שיר השירים

הרב דוד סבתו

סידרת שיעורים על ההגדה - 8 פרקים

הרב ליפשיץ

עשרות שיעורים בנושאים שונים

רבני הישיבה

bottom of page