top of page

אורי וישעי 6 - פתח לנו שער

רבני הישיבה

רבני הישיבה

להתפלל עם העבריינים - הרב אליאב פלהיימר

מדוע פותחים אנו את תפילות יום הכיפורים בהיתר להתפלל עם העבריינים? מדוע הדבר כה חשוב להיות בפתיחת היום הקדוש? במהלך השיעור נראה מספר הסברים לעניין זה ונחתום בהסברו של הרב קוק המעמיד במוקד את אחדות העם כולו ובדאגה לכל אחד ואחד.

הסליחות - הרב ליפשיץ

מה מלמד אותנו המבנה של הסליחות? במהלך השיעור נראה כי הסליחות בנויות במבנה המשווה את גדלותו של ה' אל מול אפסותו של האדם, ומתוך כך באים אנו ומבקשים שיסלח לנו. רק אדם המבין שאין הוא עומד כשווה מול בוראו יכול לגשת ולבקש שימחלו לו על חטאיו.

לטהר אתכם - עיצומו של יום מכפר - הרב גדי מכטה

על יום הכיפורים כתוב בתורה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו". בשיעור נסביר את משמעות כפילות הטהרה בפסוק על פי הפירושים השונות, ומה יש לקחת מכך ליום הכיפורים בימינו.

זוכרנו לחיים - הרב ישי אנגלמן

מדוע כל התוספות של עשרת ימי התשובה כוללות בקשה לחיים? האם יש משמעות לחיים ללא תוכן רוחני? דרך סיפור תשובתם של אנשי נינווה ובריחתו של יונה נבחן שאלה זו ונציע כי גם בחיוך של תינוק ובמבט מאושר של ילד קטן, יש הרבה משמעות, עוד לפני כל תוכן רוחני באשר הוא.

למשמעותה של תפילת הנעילה - הרב חיים סבתו

במה מיוחדת תפילת נעילה? מדוע מתפללים אנו תפילה נוספת ביום הכיפורים, מה רעיון זה מבטא ואילו מרכיבים מכילה תפילה זו? במהלך השיעור נעסוק בתפילה הנאמרת ברגע האחרון, רגע לפני שמחמיצים את השעה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

אורי וישעי 6 - פתח לנו שער
bottom of page