top of page

בחירות

רבני הישיבה

רבני הישיבה

לקראת בחירות תשפ"ג - הרב חיים סבתו

במהלך השיעור הוצגו מספר נקודות שחשוב לזכור בעניין הבחירות: יום הבחירות כיום טוב, הזכות והחובה שבבחירה, הצורך בתפילה לסייעתא דשמיא ותרבות ההשמצות והשנאה האופפת את מערכות הבחירות.

משטר דמוקרטי רצוי על פי התורה - הרב יצחק שילת

במהלך השיחה נדבר על המשטר הפרלמנטרי לעומת המשטר הנשיאותי, יתרונות וחסרונות שיש בכל אחת מהשיטות, ואיזו מהן קרובה יותר לדרך התורה. בנוסף נדבר על שיטת הבחירות הנהוגה בישראל, ועל האפשרות לשינויה. השיחה משנת תשפ"א.

בחירות בראייה תורנית - הרב אלישע אבינר

במהלך השיעור נציג את המשמעות הרוחנית-ערכית של ההשתתפות בבחירות במדינת ישראל ונבאר את דעת התורה בדבר שיטת הבחירות היחסיות. השיחה משנת תשע"ג

מבנה המדינה על פי התורה -רה"י הרב רבינוביץ

ראש הישיבה מציג את השקפתו בדבר הדרך הנכונה לבניית מדינת ישראל על פי התורה - חלוקת הסמכויות, בחירת נציגי השלטון, ומשמעות השלטון על פי ההלכה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

בחירות
bottom of page