top of page

על הגבורות

הרב חיים סבתו

הרב חיים סבתו

גבורת לוחמי כרם שלום

הרב ישראל רוזנברג, מותיקי רבני הישיבה, מתאר את קרב הגבורה בקיבוץ כרם שלום בשמחת תורה תשפ"ד, בו נפל בנו ידידיה רזיאל הי"ד ועמיחי ישראל ויצן הי"ד.

ג. הכהונה והמלכות

החשמונאים מתוארים כצדיקים גדולים. אם כך, למה נשמדו כליל? במה הם חטאו שעונש זה הגיע להם? בשיעור נלמד על הטעות והחטא של בני חשמונאי על פי דברי הרמב"ן.

ב. איזהו גיבור?

הרב סבתו בדברים שנכתבו לקראת ימי החנוכה בעיצומה של מלחמת 'חרבות ברזל', על דמותו של הגיבור הבאה לידי ביטוי ברגעים שונים של תעצומות נפש.

א. חשמונאי ובניו

"חשמונאי ובניו" - מה מיוחד בשילוב בין "חשמונאי" ל"בניו"? בשיעור נעמוד על הייחודיות של השילוב בין מתתיהו לבניו ולעוצמה שאיחוד זה הביא.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

על הגבורות
bottom of page