top of page
Concrete Wall
Group 1156.png
logo_birkat_moshe-14.png

שיעורים למועדי אייר

אבינר.jpg

מחנכים לחיים - יום השואה

הרב אלישע אבינר והרב ליאור לביא

ולץ.jpg

שפת אמת למועדים - יום העצמאות

הרב אפי ולץ

אבינר.jpg

מחנכים לחיים - יום העצמאות

הרב אלישע אבינר והרב ליאור לביא

שילת.jpg

משמעותו הדתית של יום העצמאות

הרב יצחק שילת

אנגלמן.jpg

עשר דקות של עיון - מועדי אייר

הרב ישי אנגלמן

10 שיעורים

אנגלמן.jpg

עשר דקות של עיון -מפסח לעצרת

הרב ישי אנגלמן

9 שיעורים

סיפור ליום ירושלים

רה"י הרב רבינוביץ זצ"ל

סבתו.jpg

הנצח - זו ירושלים

הרב חיים סבתו

שילת.jpg

הארץ הטובה זו ירושלים

הרב יצחק שילת

אבינר.jpg

יום העצמאות

הרב אלישע אבינר

bottom of page