top of page
Homemade Cheese

שיעורים לקראת שבועות

שפת אמת למועדים - שיעור לשבועות

מפסח לעצרת - לעמוד הסידרה

סדרה
8 של
שיעורים

פרקי רות

הרב דוד סבתו

עשר דקות של עיון לילדים

מי שמע על חג שתי הלחם?

מגילת רות

הרב אלחנן סמט

עשר דקות של עיון לילדים

על גרים ומצוות ביכורים

פלייליסט 

ספירת העומר ושבועות

עשר דקות של עיון לילדים

חג ללא תאריך

bottom of page