top of page
Homemade Cheese

שיעורים לקראת שבועות

א. מבוא לסידרה - מהו גיור?

WhatsApp Image 2024-06-11 at 11.04.44.jpeg

ב. בין ישראל לעמים - שיטת ריה"ל והרמב"ם

WhatsApp Image 2024-06-11 at 11.06.43.jpeg

פרק שלישי - בקרוב

WhatsApp Image 2024-06-11 at 11.08.55.jpeg

מחנכים לחיים - פרק מיוחד לכבוד שבועות

שפת אמת למועדים - שיעור לשבועות

מפסח לעצרת - לעמוד הסידרה

שיעור לכבוד שבועות - מתוך ילמד ענוים דרכו

סדרה
8 של
שיעורים

פרקי רות

הרב דוד סבתו

עשר דקות של עיון לילדים

מי שמע על חג שתי הלחם?

מגילת רות

הרב אלחנן סמט

עשר דקות של עיון לילדים

על גרים ומצוות ביכורים

פלייליסט 

ספירת העומר ושבועות

עשר דקות של עיון לילדים

חג ללא תאריך

bottom of page